Cao metalektro salarisschalen 2021

X_1 Nov 05, 2021 · Salarisschalen Rijksoverheid 2021 Bruto Netto â€" Dutch 2021 Whether you prefer the convenience of an electric can opener or you're perfectly fine with the simplicity of manual models, a can opener is an indispensable kitchen tool you can't live without unless you plan to never eat canned foods. Undoubtedly, 2020 was a great year for fiction ... Nov 12, 2018 · Alle organisaties met een cao hebben een loongebouw. Deze is opgebouwd uit alle salarisschalen van het bedrijf. Hoe zwaar jouw functie is, bepaalt logischerwijs waar je bent ingedeeld. Een salarisschaal is opgebouwd uit een reeks bedragen van hoog tot laag. Let op: deze bedragen zijn brutobedragen voor een fulltime functie. Sep 07, 2021 · Een principeakkoord Metalektro, wat kun je straks verwachten van A+O? 7 september 2021. Op 14 juli hebben de FME en de vakbonden FNV, CNV, VHP2 en De Unie een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao. Het principeakkoord ligt nu voor bij de leden van FME en de vakbonden. Eenmalige uitkering van 2,3 procent van het salaris van 1 december 2020 t/m 30 juni 2021. 01-07-2021: 2,3 procent salarisverhoging. 01-02-2022: 3 procent salarisverhoging. Documenten. De tekst van de CAO metalektro 2013 - 2015 is in te zien op de website van de ROM ( mirror)Nieuwe cao Metalektro definitief. Door Casper Schrijver 13 september 2021. De leden van vakbonden FNV, CNV, De Unie en werkgeversorganisatie FME hebben ingestemd met de nieuwe cao Metalektro. Ook staan de leden achter de plannen van de organisaties om een gezamenlijke strategische agenda te maken. De cao geldt voor 24 maanden, van 1 december ...Per 1 juli 2021 levert dat de volgende aanpassingen op ten opzichte van de versie van de CAO Rijk 2020 (II) met wijzigingen per 31 december 2020 en indexaties per 1 januari 2021. § 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 juli 2020 Het wettelijk minimumloon (WML) wordt € 1.701,00 per maand met ingang van 1 juli 2021 (Stcrt. 2021, 21343 We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Feb 02, 2021 · Geplaatst op: 02-02-2021. Per 1 januari 2021 zijn de wettelijke minimumlonen verhoogd. Dit heeft ook gevolgen voor de loonschalen in de cao, omdat anders onder het wettelijk minimumloon betaald wordt. De bedragen in functiegroep A bij de leeftijden 20 en 21 en loonschaal B1 bij 21 jaar zijn verhoogd. Omdat er nog geen nieuwe cao is kunnen we ... Nov 05, 2021 · Salarisschalen Rijksoverheid 2021 Bruto Netto â€" Dutch 2021 Whether you prefer the convenience of an electric can opener or you're perfectly fine with the simplicity of manual models, a can opener is an indispensable kitchen tool you can't live without unless you plan to never eat canned foods. Undoubtedly, 2020 was a great year for fiction ... Bijlage A van de aanvullende cao SAO 205 Cao Metalektro: Arbeidsmarkt en Opleiding (A+O) 2019/2021 208 Inleiding 209 1. Uitvoering van de cao 210 1.1 Cao A+O, A+O Metalektro en ROM 210 2. Premieheffing 211 2.1 Werkgeversbijdrage211 2.2 Voorschot 211 2.3 Informatieplicht 211 2.4 Te laat of niet betalen 211 3. Over deze cao 212Nov 06, 2021 · • Een goed salaris (passend bij ervaring, geken naar salarisschalen in CAO Metalektro). • 8% vakantiegeld • 13 ATV dagen en 27 vrije dagen om te besteden • kans mee te dingen in de winstdelingsregeling • kortingen bij verzekeringen • korting bij verschillende webshops • We organiseren leuke events • en nog veel meer ! Cao-afspraken Generatiepact Metalektro. Vakantiedagen. Als werknemer bouw je vakantiedagen op over je gewerkte uren. Dat betekent dat je arbeidsduur volgens de door jou gekozen variant bepalend is (dus over 80% of 70%). Voorbeeld: Als je gebruik maakt van de variant 80-90-100 wordt de opbouw en de opname van je vakantiedagen gebaseerd op 80%. 04-02-2019 Principeakkoord CAO Metalektro 2018-2020. 31-05-2018 Eindbod CAO Metalektro 2018-2021. 15-07-2016 AVV CAO Metalektro 2016-2018. 23-05-2016 Nieuwe tekst CAO Metalektro 2015-2018. 11-02-2016 Principeakkoord CAO Metalektro 2015-2018. 24-12-2015 Stakingsmelding: Metalektro, regio Nijmegen. 19-03-2014 AVV CAO Metalektro 2014-2016.Bekijk voor alle afspreken die zijn gemaakt onderaan dit artikel de CAO Woondiensten 2021 (inclusief de salarisschalen per 1 juli 2021) , het onderhandelingsresultaat, en de toelichting daarop en de checklist rouwverwerking. Er is een rekentool beschikbaar waarmee het salaris per 1 juli 2021 berekend kan worden. Cao boekje 2018/2021. Bestel hier uw boekje met alle Metalektro cao's. Of lees de interactieve pdf hier. The English version will be available from September 30 and can be ordered here. Or you can read the interactive pdf here. Samen in de ROM. Contact. Adressen.14 juli 2021. FME en de vakbonden hebben zojuist een principeakkoord over de cao Metalektro bereikt. De cao heeft een looptijd van 24 maanden en gaat met terugwerkende kracht in op 1 december 2020. Naast afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn partijen ook overeengekomen een gezamenlijke strategische agenda te ontwikkelen voor industriepolitiek ...Eenmalige uitkering van 2,3 procent van het salaris van 1 december 2020 t/m 30 juni 2021. 01-07-2021: 2,3 procent salarisverhoging. 01-02-2022: 3 procent salarisverhoging. Documenten. De tekst van de CAO metalektro 2013 - 2015 is in te zien op de website van de ROM ( mirror)We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Hay salarisschalen 2021. bijlage 1 bij het principeakkoord nn group cao 2019-2020 Hay Level Minimum Maximum Hay Level Minimum Maximum Hay Level Minimum Maximum 8 1.569,99 2.242,84 8 1.657,21 2.367,44 8 1.744,43 2.492,0 § 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 januari 2020 Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3 0 € 1.675,90 0 € 1.784,55 0 € 1.907,17 1 € 1.710,76 1 € 1.825,83 1 € 1.949,03 ... Cao boekje 2018/2021. Bestel hier uw boekje met alle Metalektro cao's. Of lees de interactieve pdf hier. The English version will be available from September 30 and can be ordered here. Or you can read the interactive pdf here. Samen in de ROM. Contact. Adressen.Hay salarisschalen 2021. bijlage 1 bij het principeakkoord nn group cao 2019-2020 Hay Level Minimum Maximum Hay Level Minimum Maximum Hay Level Minimum Maximum 8 1.569,99 2.242,84 8 1.657,21 2.367,44 8 1.744,43 2.492,0 § 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 januari 2020 Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3 0 € 1.675,90 0 € 1.784,55 0 € 1.907,17 1 € 1.710,76 1 € 1.825,83 1 € 1.949,03 ... Cao boekje 2018/2021. Bestel hier uw boekje met alle Metalektro cao's. Of lees de interactieve pdf hier. 04-02-2019 Principeakkoord CAO Metalektro 2018-2020. 31-05-2018 Eindbod CAO Metalektro 2018-2021. 15-07-2016 AVV CAO Metalektro 2016-2018. 23-05-2016 Nieuwe tekst CAO Metalektro 2015-2018. 11-02-2016 Principeakkoord CAO Metalektro 2015-2018. 24-12-2015 Stakingsmelding: Metalektro, regio Nijmegen. 19-03-2014 AVV CAO Metalektro 2014-2016.CAO uitgave 2019/2021 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021 Sociale Eenheid IJmuiden. CAO UITGAVE 2019/2021 ... A Salarisschalen voor volwassen werknemers, inclusief ... Salarisschalen De cao komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie enerzijds en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties anderzijds. De salarisschalen behorend bij de Cao voor het Slagersbedrijf (1januari 2019 tot en met 31 december 2019) kun je hieronder downloaden. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Aug 12, 2021 · CAO's & Organisaties. Hoveniersbedrijf. Gepubliceerd op 2021-08-12. februari 2021. De partijen bij de cao Hoveniersbedrijf hebben op 15 juli een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij. CAO uitgave 2019/2021 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021 Sociale Eenheid IJmuiden. CAO UITGAVE 2019/2021 ... A Salarisschalen voor volwassen werknemers, inclusief ... 04-02-2019 Principeakkoord CAO Metalektro 2018-2020. 31-05-2018 Eindbod CAO Metalektro 2018-2021. 15-07-2016 AVV CAO Metalektro 2016-2018. 23-05-2016 Nieuwe tekst CAO Metalektro 2015-2018. 11-02-2016 Principeakkoord CAO Metalektro 2015-2018. 24-12-2015 Stakingsmelding: Metalektro, regio Nijmegen. 19-03-2014 AVV CAO Metalektro 2014-2016.We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Feb 02, 2021 · Geplaatst op: 02-02-2021. Per 1 januari 2021 zijn de wettelijke minimumlonen verhoogd. Dit heeft ook gevolgen voor de loonschalen in de cao, omdat anders onder het wettelijk minimumloon betaald wordt. De bedragen in functiegroep A bij de leeftijden 20 en 21 en loonschaal B1 bij 21 jaar zijn verhoogd. Omdat er nog geen nieuwe cao is kunnen we ... Cao boekje 2018/2021. Bestel hier uw boekje met alle Metalektro cao's. Of lees de interactieve pdf hier. Jan 01, 2020 · Hierbij het overzicht van deze aanpassing (en): Ingangsdatum. Naam CAO. Omschrijving / Mededeling. 1-1-2020. 23 Dierenartspraktijken. Verhoging salarisschalen 2,90% per 01-01-2020. 1-1-2020. 26 Uitzendkrachten ABU (voorheen ABU, NBBU) Nov 04, 2021 · Rijksoverheid Salarisschalen - Cao En Salarisschalen Rijksoverheid Voor 2020 â€" Lyrickita / Het gemiddelde maandsalaris bij rijksoverheid varieert vanaf ongeveer € 2.911 per maand voor een sociotherapeut (m/v) tot ongeveer € 5.293 per maand voor .. 211 rijksoverheid werknemers hebben hun salaris gedeeld op . Utrecht—1 november 2021 ... Metalektro. Gepubliceerd op 2021-07-19. De partijen bij de cao Metalektro hebben op 14 juli 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij. Deze nieuwsbrief is beperkt op hoofdlijnen, de inhoud van deze nieuwsbrief is daarom niet uitputtend.Bijlage A van de aanvullende cao SAO 205 Cao Metalektro: Arbeidsmarkt en Opleiding (A+O) 2019/2021 208 Inleiding 209 1. Uitvoering van de cao 210 1.1 Cao A+O, A+O Metalektro en ROM 210 2. Premieheffing 211 2.1 Werkgeversbijdrage211 2.2 Voorschot 211 2.3 Informatieplicht 211 2.4 Te laat of niet betalen 211 3. Over deze cao 212May 23, 2016 · 04-02-2019 Principeakkoord CAO Metalektro 2018-2020. 31-05-2018 Eindbod CAO Metalektro 2018-2021. 15-07-2016 AVV CAO Metalektro 2016-2018. 23-05-2016 Nieuwe tekst CAO Metalektro 2015-2018. 11-02-2016 Principeakkoord CAO Metalektro 2015-2018. 24-12-2015 Stakingsmelding: Metalektro, regio Nijmegen. 19-03-2014 AVV CAO Metalektro 2014-2016. Sep 01, 2008 · de metalektro CAO | Werk, Geldzaken & Recht (WGR) - forum.fok.nl. WGR Werk, Geldzaken & Recht. Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, hypotheken, spaarloonregelingen, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus. actieve topics nieuwe topics. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. CAO uitgave 2019/2021 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021 Sociale Eenheid IJmuiden. CAO UITGAVE 2019/2021 ... A Salarisschalen voor volwassen werknemers, inclusief ... 14 juli 2021. FME en de vakbonden hebben zojuist een principeakkoord over de cao Metalektro bereikt. De cao heeft een looptijd van 24 maanden en gaat met terugwerkende kracht in op 1 december 2020. Naast afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn partijen ook overeengekomen een gezamenlijke strategische agenda te ontwikkelen voor industriepolitiek ...14 juli 2021. FME en de vakbonden hebben zojuist een principeakkoord over de cao Metalektro bereikt. De cao heeft een looptijd van 24 maanden en gaat met terugwerkende kracht in op 1 december 2020. Naast afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn partijen ook overeengekomen een gezamenlijke strategische agenda te ontwikkelen voor industriepolitiek ...Feb 02, 2021 · Geplaatst op: 02-02-2021. Per 1 januari 2021 zijn de wettelijke minimumlonen verhoogd. Dit heeft ook gevolgen voor de loonschalen in de cao, omdat anders onder het wettelijk minimumloon betaald wordt. De bedragen in functiegroep A bij de leeftijden 20 en 21 en loonschaal B1 bij 21 jaar zijn verhoogd. Omdat er nog geen nieuwe cao is kunnen we ... Jul 01, 2021 · Salarisschalen per 1-1-2022. Schaal 1 tot en met 5. Schaal 6 t/m 10. Schaal 11 t/m 15. De salarisschalen per 1-1-2022 behorend bij de CAO Kinderopvang 2021-2022. Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix. Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 ... Nieuwe cao Metalektro definitief. Door Casper Schrijver 13 september 2021. De leden van vakbonden FNV, CNV, De Unie en werkgeversorganisatie FME hebben ingestemd met de nieuwe cao Metalektro. Ook staan de leden achter de plannen van de organisaties om een gezamenlijke strategische agenda te maken. De cao geldt voor 24 maanden, van 1 december ...CAO Sportverenigingen salarisschalen per 1 juli 2021 (per uur) Minimum van de loonschaal 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar e.o. (jeugd)loon percentage 30% 34,5% 39,50% 50% 60% 80% 100% 1 - - - - - - - 2 - - - - - - - 3 3,10 3,57 4,09 5,17 6,20 8,27 10,34 HEAR/DARE Applicants Reminded To Apply To CAO By 1 February Deadline The Central Applications Office (CAO) Has Called On Restricted-category Applicants, For Example Mature Applicants Or Applicants Applying For HEAR Or DARE Schemes, To Submit Their CAO Applications By The 1 February At 5:15pm. Mar 1th, 2021. Aug 12, 2021 · CAO's & Organisaties. Hoveniersbedrijf. Gepubliceerd op 2021-08-12. februari 2021. De partijen bij de cao Hoveniersbedrijf hebben op 15 juli een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij. Salarisschalen De cao komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie enerzijds en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties anderzijds. De salarisschalen behorend bij de Cao voor het Slagersbedrijf (1januari 2019 tot en met 31 december 2019) kun je hieronder downloaden. 04-02-2019 Principeakkoord CAO Metalektro 2018-2020. 31-05-2018 Eindbod CAO Metalektro 2018-2021. 15-07-2016 AVV CAO Metalektro 2016-2018. 23-05-2016 Nieuwe tekst CAO Metalektro 2015-2018. 11-02-2016 Principeakkoord CAO Metalektro 2015-2018. 24-12-2015 Stakingsmelding: Metalektro, regio Nijmegen. 19-03-2014 AVV CAO Metalektro 2014-2016.Eenmalige uitkering van 2,3 procent van het salaris van 1 december 2020 t/m 30 juni 2021. 01-07-2021: 2,3 procent salarisverhoging. 01-02-2022: 3 procent salarisverhoging. Documenten. De tekst van de CAO metalektro 2013 - 2015 is in te zien op de website van de ROM ( mirror)Feb 02, 2021 · Geplaatst op: 02-02-2021. Per 1 januari 2021 zijn de wettelijke minimumlonen verhoogd. Dit heeft ook gevolgen voor de loonschalen in de cao, omdat anders onder het wettelijk minimumloon betaald wordt. De bedragen in functiegroep A bij de leeftijden 20 en 21 en loonschaal B1 bij 21 jaar zijn verhoogd. Omdat er nog geen nieuwe cao is kunnen we ... Nov 12, 2018 · Alle organisaties met een cao hebben een loongebouw. Deze is opgebouwd uit alle salarisschalen van het bedrijf. Hoe zwaar jouw functie is, bepaalt logischerwijs waar je bent ingedeeld. Een salarisschaal is opgebouwd uit een reeks bedragen van hoog tot laag. Let op: deze bedragen zijn brutobedragen voor een fulltime functie. Per 1 juli 2021 levert dat de volgende aanpassingen op ten opzichte van de versie van de CAO Rijk 2020 (II) met wijzigingen per 31 december 2020 en indexaties per 1 januari 2021. § 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 juli 2020 Het wettelijk minimumloon (WML) wordt € 1.701,00 per maand met ingang van 1 juli 2021 (Stcrt. 2021, 21343 We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Nov 06, 2021 · • Een goed salaris (passend bij ervaring, geken naar salarisschalen in CAO Metalektro). • 8% vakantiegeld • 13 ATV dagen en 27 vrije dagen om te besteden • kans mee te dingen in de winstdelingsregeling • kortingen bij verzekeringen • korting bij verschillende webshops • We organiseren leuke events • en nog veel meer ! Per 1 juli 2021 levert dat de volgende aanpassingen op ten opzichte van de versie van de CAO Rijk 2020 (II) met wijzigingen per 31 december 2020 en indexaties per 1 januari 2021. § 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 juli 2020 Het wettelijk minimumloon (WML) wordt € 1.701,00 per maand met ingang van 1 juli 2021 (Stcrt. 2021, 21343 CAO uitgave 2019/2021 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021 Sociale Eenheid IJmuiden. CAO UITGAVE 2019/2021 ... A Salarisschalen voor volwassen werknemers, inclusief ... Sep 07, 2021 · Een principeakkoord Metalektro, wat kun je straks verwachten van A+O? 7 september 2021. Op 14 juli hebben de FME en de vakbonden FNV, CNV, VHP2 en De Unie een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao. Het principeakkoord ligt nu voor bij de leden van FME en de vakbonden. Cao's Metalektro 2020-2023. Op 14 juli 2021 hebben de vakbonden en werkgevers in de Metalektro een akkoord bereikt. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over diverse onderwerpen. De volledige tekst van het akkoord kunt u hier lezen (and the translation in E nglish can be found here).. Dit akkoord wordt gebruikt als basis voor de nieuwe cao-teksten.Na maandenlang onderhandelen is er vrijdag 1 februari eindelijk een principeakkoord bereikt in de cao Metalektro. Naast een loonsverhoging van in totaal 8,14% wordt er flink geïnvesteerd in het ‘fit for the job’ houden van medewerkers, door een aanvalsplan opleiding en ontwikkeling én in te zetten op duurzame inzetbaarheid. Nieuwe cao Metalektro definitief. Door Casper Schrijver 13 september 2021. De leden van vakbonden FNV, CNV, De Unie en werkgeversorganisatie FME hebben ingestemd met de nieuwe cao Metalektro. Ook staan de leden achter de plannen van de organisaties om een gezamenlijke strategische agenda te maken. De cao geldt voor 24 maanden, van 1 december ...Jan 01, 2020 · Hierbij het overzicht van deze aanpassing (en): Ingangsdatum. Naam CAO. Omschrijving / Mededeling. 1-1-2020. 23 Dierenartspraktijken. Verhoging salarisschalen 2,90% per 01-01-2020. 1-1-2020. 26 Uitzendkrachten ABU (voorheen ABU, NBBU) Sep 07, 2021 · Een principeakkoord Metalektro, wat kun je straks verwachten van A+O? 7 september 2021. Op 14 juli hebben de FME en de vakbonden FNV, CNV, VHP2 en De Unie een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao. Het principeakkoord ligt nu voor bij de leden van FME en de vakbonden. Cao boekje 2018/2021. Bestel hier uw boekje met alle Metalektro cao's. Of lees de interactieve pdf hier. Mar 30, 2011 · CAO Metalektro wordt zware kluif. Dinsdag was de aftrap van het overleg voor de CAO Metalektro, ook wel de de cao grootmetaal genoemd. Volgende week 5 april wordt er weer verder gesproken. Vakbond De Unie verwacht een zwaar overleg volgende week. Aan onderhandelingen zijn de bonden en de Vereniging FME-CWM dinsdag niet toegekomen. Cao's Metalektro 2020-2023. Op 14 juli 2021 hebben de vakbonden en werkgevers in de Metalektro een akkoord bereikt. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over diverse onderwerpen. De volledige tekst van het akkoord kunt u hier lezen (and the translation in E nglish can be found here).. Dit akkoord wordt gebruikt als basis voor de nieuwe cao-teksten.We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Per 1 juli 2021 levert dat de volgende aanpassingen op ten opzichte van de versie van de CAO Rijk 2020 (II) met wijzigingen per 31 december 2020 en indexaties per 1 januari 2021. § 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 juli 2020 Het wettelijk minimumloon (WML) wordt € 1.701,00 per maand met ingang van 1 juli 2021 (Stcrt. 2021, 21343 CAO Sportverenigingen salarisschalen per 1 juli 2021 (per uur) Minimum van de loonschaal 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar e.o. (jeugd)loon percentage 30% 34,5% 39,50% 50% 60% 80% 100% 1 - - - - - - - 2 - - - - - - - 3 3,10 3,57 4,09 5,17 6,20 8,27 10,34 Salarisschalen De cao komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie enerzijds en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties anderzijds. De salarisschalen behorend bij de Cao voor het Slagersbedrijf (1januari 2019 tot en met 31 december 2019) kun je hieronder downloaden. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Sep 01, 2008 · de metalektro CAO | Werk, Geldzaken & Recht (WGR) - forum.fok.nl. WGR Werk, Geldzaken & Recht. Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, hypotheken, spaarloonregelingen, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus. actieve topics nieuwe topics. Per 1 juli 2021 levert dat de volgende aanpassingen op ten opzichte van de versie van de CAO Rijk 2020 (II) met wijzigingen per 31 december 2020 en indexaties per 1 januari 2021. § 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 juli 2020 Het wettelijk minimumloon (WML) wordt € 1.701,00 per maand met ingang van 1 juli 2021 (Stcrt. 2021, 21343 We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Nov 05, 2021 · Salarisschalen Rijksoverheid 2021 Bruto Netto â€" Dutch 2021 Whether you prefer the convenience of an electric can opener or you're perfectly fine with the simplicity of manual models, a can opener is an indispensable kitchen tool you can't live without unless you plan to never eat canned foods. Undoubtedly, 2020 was a great year for fiction ... De nieuwe cao loopt van 1 december 2020 tot en met 30 november 2022. De feitelijke salarissen zullen worden verhoogd met 2,3% per 1 juli 2021 en 3,0% per 1 februari 2022. Per 1 oktober 2021 ontvangen de werknemers ter compensatie van de gemiste eerste zeven maanden van de cao een eenmalige uitkering. Die bedraagt 2,3% van het maandsalaris (tot ...04-02-2019 Principeakkoord CAO Metalektro 2018-2020. 31-05-2018 Eindbod CAO Metalektro 2018-2021. 15-07-2016 AVV CAO Metalektro 2016-2018. 23-05-2016 Nieuwe tekst CAO Metalektro 2015-2018. 11-02-2016 Principeakkoord CAO Metalektro 2015-2018. 24-12-2015 Stakingsmelding: Metalektro, regio Nijmegen. 19-03-2014 AVV CAO Metalektro 2014-2016.Per 1 juli 2021 levert dat de volgende aanpassingen op ten opzichte van de versie van de CAO Rijk 2020 (II) met wijzigingen per 31 december 2020 en indexaties per 1 januari 2021. § 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 juli 2020 Het wettelijk minimumloon (WML) wordt € 1.701,00 per maand met ingang van 1 juli 2021 (Stcrt. 2021, 21343 We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Sep 07, 2021 · Een principeakkoord Metalektro, wat kun je straks verwachten van A+O? 7 september 2021. Op 14 juli hebben de FME en de vakbonden FNV, CNV, VHP2 en De Unie een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao. Het principeakkoord ligt nu voor bij de leden van FME en de vakbonden. May 23, 2016 · 04-02-2019 Principeakkoord CAO Metalektro 2018-2020. 31-05-2018 Eindbod CAO Metalektro 2018-2021. 15-07-2016 AVV CAO Metalektro 2016-2018. 23-05-2016 Nieuwe tekst CAO Metalektro 2015-2018. 11-02-2016 Principeakkoord CAO Metalektro 2015-2018. 24-12-2015 Stakingsmelding: Metalektro, regio Nijmegen. 19-03-2014 AVV CAO Metalektro 2014-2016. Cao's Metalektro 2020-2023. Op 14 juli 2021 hebben de vakbonden en werkgevers in de Metalektro een akkoord bereikt. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over diverse onderwerpen. De volledige tekst van het akkoord kunt u hier lezen (and the translation in E nglish can be found here).. Dit akkoord wordt gebruikt als basis voor de nieuwe cao-teksten.Nov 06, 2021 · • Een goed salaris (passend bij ervaring, geken naar salarisschalen in CAO Metalektro). • 8% vakantiegeld • 13 ATV dagen en 27 vrije dagen om te besteden • kans mee te dingen in de winstdelingsregeling • kortingen bij verzekeringen • korting bij verschillende webshops • We organiseren leuke events • en nog veel meer ! Tabel 1 Salarisschalen per 1 juli 2021/ periode 7 per 21 juni 2021 CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 21 In de tabel is het uurloon opgenomen op basis van 1878 ex artikel 1 lid 15 sub a. Jul 01, 2021 · Salarisschalen per 1-1-2022. Schaal 1 tot en met 5. Schaal 6 t/m 10. Schaal 11 t/m 15. De salarisschalen per 1-1-2022 behorend bij de CAO Kinderopvang 2021-2022. Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix. Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 ... Cao's Metalektro 2020-2023. Op 14 juli 2021 hebben de vakbonden en werkgevers in de Metalektro een akkoord bereikt. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over diverse onderwerpen. De volledige tekst van het akkoord kunt u hier lezen (and the translation in E nglish can be found here).. Dit akkoord wordt gebruikt als basis voor de nieuwe cao-teksten.Cao boekje 2018/2021. Bestel hier uw boekje met alle Metalektro cao's. Of lees de interactieve pdf hier. Jan 01, 2020 · Hierbij het overzicht van deze aanpassing (en): Ingangsdatum. Naam CAO. Omschrijving / Mededeling. 1-1-2020. 23 Dierenartspraktijken. Verhoging salarisschalen 2,90% per 01-01-2020. 1-1-2020. 26 Uitzendkrachten ABU (voorheen ABU, NBBU) Cao boekje 2018/2021. Bestel hier uw boekje met alle Metalektro cao's. Of lees de interactieve pdf hier. The English version will be available from September 30 and can be ordered here. Or you can read the interactive pdf here. Samen in de ROM. Contact. Adressen.Salarisschalen De cao komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie enerzijds en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties anderzijds. De salarisschalen behorend bij de Cao voor het Slagersbedrijf (1januari 2019 tot en met 31 december 2019) kun je hieronder downloaden. CAO Sportverenigingen salarisschalen per 1 juli 2021 (per uur) Minimum van de loonschaal 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar e.o. (jeugd)loon percentage 30% 34,5% 39,50% 50% 60% 80% 100% 1 - - - - - - - 2 - - - - - - - 3 3,10 3,57 4,09 5,17 6,20 8,27 10,34 14 juli 2021. FME en de vakbonden hebben zojuist een principeakkoord over de cao Metalektro bereikt. De cao heeft een looptijd van 24 maanden en gaat met terugwerkende kracht in op 1 december 2020. Naast afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn partijen ook overeengekomen een gezamenlijke strategische agenda te ontwikkelen voor industriepolitiek ...Salarisschalen De cao komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie enerzijds en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties anderzijds. De salarisschalen behorend bij de Cao voor het Slagersbedrijf (1januari 2019 tot en met 31 december 2019) kun je hieronder downloaden. May 23, 2016 · 04-02-2019 Principeakkoord CAO Metalektro 2018-2020. 31-05-2018 Eindbod CAO Metalektro 2018-2021. 15-07-2016 AVV CAO Metalektro 2016-2018. 23-05-2016 Nieuwe tekst CAO Metalektro 2015-2018. 11-02-2016 Principeakkoord CAO Metalektro 2015-2018. 24-12-2015 Stakingsmelding: Metalektro, regio Nijmegen. 19-03-2014 AVV CAO Metalektro 2014-2016. Sep 07, 2021 · Een principeakkoord Metalektro, wat kun je straks verwachten van A+O? 7 september 2021. Op 14 juli hebben de FME en de vakbonden FNV, CNV, VHP2 en De Unie een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao. Het principeakkoord ligt nu voor bij de leden van FME en de vakbonden. De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de metalektro met een looptijd van 24 maanden. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban. Looptijd. 1 december 2020 t/m 30 november 2022 . Salaris. Eenmalige uitkering van 2,3 procent van het salaris van 1 december 2020 t/m 30 juni 2021Nov 12, 2018 · Alle organisaties met een cao hebben een loongebouw. Deze is opgebouwd uit alle salarisschalen van het bedrijf. Hoe zwaar jouw functie is, bepaalt logischerwijs waar je bent ingedeeld. Een salarisschaal is opgebouwd uit een reeks bedragen van hoog tot laag. Let op: deze bedragen zijn brutobedragen voor een fulltime functie. CAO-akkoord Nederlandse Universiteiten 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022 11. De uitzondering in artikel 2.3 lid 1d cao (tijdelijke docenten mogen in bepaalde gevallen worden verlengd naar 4 jaar) vervalt conform eerdere cao-besprekingen; 12. Bij werving van UD’s wordt in het kader van goed loopbaanbeleid gekeken naar in dienst zijnde Per 1 juli 2021 levert dat de volgende aanpassingen op ten opzichte van de versie van de CAO Rijk 2020 (II) met wijzigingen per 31 december 2020 en indexaties per 1 januari 2021. § 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 juli 2020 Het wettelijk minimumloon (WML) wordt € 1.701,00 per maand met ingang van 1 juli 2021 (Stcrt. 2021, 21343 Metalektro. Gepubliceerd op 2021-07-19. De partijen bij de cao Metalektro hebben op 14 juli 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij. Deze nieuwsbrief is beperkt op hoofdlijnen, de inhoud van deze nieuwsbrief is daarom niet uitputtend.Nov 06, 2021 · • Een goed salaris (passend bij ervaring, geken naar salarisschalen in CAO Metalektro). • 8% vakantiegeld • 13 ATV dagen en 27 vrije dagen om te besteden • kans mee te dingen in de winstdelingsregeling • kortingen bij verzekeringen • korting bij verschillende webshops • We organiseren leuke events • en nog veel meer ! Hay salarisschalen 2021. bijlage 1 bij het principeakkoord nn group cao 2019-2020 Hay Level Minimum Maximum Hay Level Minimum Maximum Hay Level Minimum Maximum 8 1.569,99 2.242,84 8 1.657,21 2.367,44 8 1.744,43 2.492,0 § 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 januari 2020 Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3 0 € 1.675,90 0 € 1.784,55 0 € 1.907,17 1 € 1.710,76 1 € 1.825,83 1 € 1.949,03 ... We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Salarisschalen De cao komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie enerzijds en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties anderzijds. De salarisschalen behorend bij de Cao voor het Slagersbedrijf (1januari 2019 tot en met 31 december 2019) kun je hieronder downloaden. CAO Sportverenigingen salarisschalen per 1 juli 2021 (per uur) Minimum van de loonschaal 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar e.o. (jeugd)loon percentage 30% 34,5% 39,50% 50% 60% 80% 100% 1 - - - - - - - 2 - - - - - - - 3 3,10 3,57 4,09 5,17 6,20 8,27 10,34 Hay salarisschalen 2021. bijlage 1 bij het principeakkoord nn group cao 2019-2020 Hay Level Minimum Maximum Hay Level Minimum Maximum Hay Level Minimum Maximum 8 1.569,99 2.242,84 8 1.657,21 2.367,44 8 1.744,43 2.492,0 § 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 januari 2020 Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3 0 € 1.675,90 0 € 1.784,55 0 € 1.907,17 1 € 1.710,76 1 € 1.825,83 1 € 1.949,03 ... Sep 01, 2008 · de metalektro CAO | Werk, Geldzaken & Recht (WGR) - forum.fok.nl. WGR Werk, Geldzaken & Recht. Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, hypotheken, spaarloonregelingen, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus. actieve topics nieuwe topics. Mar 30, 2011 · CAO Metalektro wordt zware kluif. Dinsdag was de aftrap van het overleg voor de CAO Metalektro, ook wel de de cao grootmetaal genoemd. Volgende week 5 april wordt er weer verder gesproken. Vakbond De Unie verwacht een zwaar overleg volgende week. Aan onderhandelingen zijn de bonden en de Vereniging FME-CWM dinsdag niet toegekomen. 14 juli 2021. FME en de vakbonden hebben zojuist een principeakkoord over de cao Metalektro bereikt. De cao heeft een looptijd van 24 maanden en gaat met terugwerkende kracht in op 1 december 2020. Naast afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn partijen ook overeengekomen een gezamenlijke strategische agenda te ontwikkelen voor industriepolitiek ...Cao-afspraken Generatiepact Metalektro. Vakantiedagen. Als werknemer bouw je vakantiedagen op over je gewerkte uren. Dat betekent dat je arbeidsduur volgens de door jou gekozen variant bepalend is (dus over 80% of 70%). Voorbeeld: Als je gebruik maakt van de variant 80-90-100 wordt de opbouw en de opname van je vakantiedagen gebaseerd op 80%. De nieuwe cao loopt van 1 december 2020 tot en met 30 november 2022. De feitelijke salarissen zullen worden verhoogd met 2,3% per 1 juli 2021 en 3,0% per 1 februari 2022. Per 1 oktober 2021 ontvangen de werknemers ter compensatie van de gemiste eerste zeven maanden van de cao een eenmalige uitkering. Die bedraagt 2,3% van het maandsalaris (tot ...Na maandenlang onderhandelen is er vrijdag 1 februari eindelijk een principeakkoord bereikt in de cao Metalektro. Naast een loonsverhoging van in totaal 8,14% wordt er flink geïnvesteerd in het ‘fit for the job’ houden van medewerkers, door een aanvalsplan opleiding en ontwikkeling én in te zetten op duurzame inzetbaarheid. Hay salarisschalen 2021. bijlage 1 bij het principeakkoord nn group cao 2019-2020 Hay Level Minimum Maximum Hay Level Minimum Maximum Hay Level Minimum Maximum 8 1.569,99 2.242,84 8 1.657,21 2.367,44 8 1.744,43 2.492,0 § 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 januari 2020 Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3 0 € 1.675,90 0 € 1.784,55 0 € 1.907,17 1 € 1.710,76 1 € 1.825,83 1 € 1.949,03 ... Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Daarnaast zijn de volgende loonafspraken gemaakt: • De salarissen en salarisschalen worden per 1 oktober 2021 structureel verhoogd met 1,5%; • De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd van 8 procent naar 8,33% en bereikt daarmee een volledige 13e maand ... CAO uitgave 2019/2021 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021 Sociale Eenheid IJmuiden. CAO UITGAVE 2019/2021 ... A Salarisschalen voor volwassen werknemers, inclusief ... We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 14 juli 2021. FME en de vakbonden hebben zojuist een principeakkoord over de cao Metalektro bereikt. De cao heeft een looptijd van 24 maanden en gaat met terugwerkende kracht in op 1 december 2020. Naast afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn partijen ook overeengekomen een gezamenlijke strategische agenda te ontwikkelen voor industriepolitiek ...Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Daarnaast zijn de volgende loonafspraken gemaakt: • De salarissen en salarisschalen worden per 1 oktober 2021 structureel verhoogd met 1,5%; • De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd van 8 procent naar 8,33% en bereikt daarmee een volledige 13e maand ... Sep 01, 2008 · de metalektro CAO | Werk, Geldzaken & Recht (WGR) - forum.fok.nl. WGR Werk, Geldzaken & Recht. Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, hypotheken, spaarloonregelingen, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus. actieve topics nieuwe topics. Feb 02, 2021 · Geplaatst op: 02-02-2021. Per 1 januari 2021 zijn de wettelijke minimumlonen verhoogd. Dit heeft ook gevolgen voor de loonschalen in de cao, omdat anders onder het wettelijk minimumloon betaald wordt. De bedragen in functiegroep A bij de leeftijden 20 en 21 en loonschaal B1 bij 21 jaar zijn verhoogd. Omdat er nog geen nieuwe cao is kunnen we ... Cao's Metalektro 2020-2023. Op 14 juli 2021 hebben de vakbonden en werkgevers in de Metalektro een akkoord bereikt. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over diverse onderwerpen. De volledige tekst van het akkoord kunt u hier lezen (and the translation in E nglish can be found here).. Dit akkoord wordt gebruikt als basis voor de nieuwe cao-teksten.We would like to show you a description here but the site won’t allow us. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. CAO Sportverenigingen salarisschalen per 1 juli 2021 (per uur) Minimum van de loonschaal 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar e.o. (jeugd)loon percentage 30% 34,5% 39,50% 50% 60% 80% 100% 1 - - - - - - - 2 - - - - - - - 3 3,10 3,57 4,09 5,17 6,20 8,27 10,34 Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Daarnaast zijn de volgende loonafspraken gemaakt: • De salarissen en salarisschalen worden per 1 oktober 2021 structureel verhoogd met 1,5%; • De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd van 8 procent naar 8,33% en bereikt daarmee een volledige 13e maand ... See full list on salaris-informatie.nl Jul 01, 2021 · Salarisschalen per 1-1-2022. Schaal 1 tot en met 5. Schaal 6 t/m 10. Schaal 11 t/m 15. De salarisschalen per 1-1-2022 behorend bij de CAO Kinderopvang 2021-2022. Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix. Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 ... Hay salarisschalen 2021. bijlage 1 bij het principeakkoord nn group cao 2019-2020 Hay Level Minimum Maximum Hay Level Minimum Maximum Hay Level Minimum Maximum 8 1.569,99 2.242,84 8 1.657,21 2.367,44 8 1.744,43 2.492,0 § 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 januari 2020 Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3 0 € 1.675,90 0 € 1.784,55 0 € 1.907,17 1 € 1.710,76 1 € 1.825,83 1 € 1.949,03 ... HEAR/DARE Applicants Reminded To Apply To CAO By 1 February Deadline The Central Applications Office (CAO) Has Called On Restricted-category Applicants, For Example Mature Applicants Or Applicants Applying For HEAR Or DARE Schemes, To Submit Their CAO Applications By The 1 February At 5:15pm. Mar 1th, 2021. Salarisschalen De cao komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie enerzijds en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties anderzijds. De salarisschalen behorend bij de Cao voor het Slagersbedrijf (1januari 2019 tot en met 31 december 2019) kun je hieronder downloaden. Jan 01, 2020 · Hierbij het overzicht van deze aanpassing (en): Ingangsdatum. Naam CAO. Omschrijving / Mededeling. 1-1-2020. 23 Dierenartspraktijken. Verhoging salarisschalen 2,90% per 01-01-2020. 1-1-2020. 26 Uitzendkrachten ABU (voorheen ABU, NBBU) We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Tabel 1 Salarisschalen per 1 juli 2021/ periode 7 per 21 juni 2021 CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 21 In de tabel is het uurloon opgenomen op basis van 1878 ex artikel 1 lid 15 sub a. Jul 01, 2021 · Salarisschalen per 1-1-2022. Schaal 1 tot en met 5. Schaal 6 t/m 10. Schaal 11 t/m 15. De salarisschalen per 1-1-2022 behorend bij de CAO Kinderopvang 2021-2022. Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix. Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 ... Cao's Metalektro 2020-2023. Op 14 juli 2021 hebben de vakbonden en werkgevers in de Metalektro een akkoord bereikt. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over diverse onderwerpen. De volledige tekst van het akkoord kunt u hier lezen (and the translation in E nglish can be found here).. Dit akkoord wordt gebruikt als basis voor de nieuwe cao-teksten.CAO uitgave 2019/2021 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021 Sociale Eenheid IJmuiden. CAO UITGAVE 2019/2021 ... A Salarisschalen voor volwassen werknemers, inclusief ... Cao’s Metalektro 2020-2023. Op 14 juli 2021 hebben de vakbonden en werkgevers in de Metalektro een akkoord bereikt. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over diverse onderwerpen. De volledige tekst van het akkoord kunt u hier lezen (and the translation in E nglish can be found here). Dit akkoord wordt gebruikt als basis voor de nieuwe cao ... Cao boekje 2018/2021. Bestel hier uw boekje met alle Metalektro cao's. Of lees de interactieve pdf hier. CAO-akkoord Nederlandse Universiteiten 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022 11. De uitzondering in artikel 2.3 lid 1d cao (tijdelijke docenten mogen in bepaalde gevallen worden verlengd naar 4 jaar) vervalt conform eerdere cao-besprekingen; 12. Bij werving van UD’s wordt in het kader van goed loopbaanbeleid gekeken naar in dienst zijnde Bijlage A van de aanvullende cao SAO 205 Cao Metalektro: Arbeidsmarkt en Opleiding (A+O) 2019/2021 208 Inleiding 209 1. Uitvoering van de cao 210 1.1 Cao A+O, A+O Metalektro en ROM 210 2. Premieheffing 211 2.1 Werkgeversbijdrage211 2.2 Voorschot 211 2.3 Informatieplicht 211 2.4 Te laat of niet betalen 211 3. Over deze cao 212Cao-afspraken Generatiepact Metalektro. Vakantiedagen. Als werknemer bouw je vakantiedagen op over je gewerkte uren. Dat betekent dat je arbeidsduur volgens de door jou gekozen variant bepalend is (dus over 80% of 70%). Voorbeeld: Als je gebruik maakt van de variant 80-90-100 wordt de opbouw en de opname van je vakantiedagen gebaseerd op 80%. Nov 05, 2021 · Salarisschalen Rijksoverheid 2021 Bruto Netto â€" Dutch 2021 Whether you prefer the convenience of an electric can opener or you're perfectly fine with the simplicity of manual models, a can opener is an indispensable kitchen tool you can't live without unless you plan to never eat canned foods. Undoubtedly, 2020 was a great year for fiction ... Per 1 juli 2021 levert dat de volgende aanpassingen op ten opzichte van de versie van de CAO Rijk 2020 (II) met wijzigingen per 31 december 2020 en indexaties per 1 januari 2021. § 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 juli 2020 Het wettelijk minimumloon (WML) wordt € 1.701,00 per maand met ingang van 1 juli 2021 (Stcrt. 2021, 21343 Jul 01, 2021 · Salarisschalen per 1-1-2022. Schaal 1 tot en met 5. Schaal 6 t/m 10. Schaal 11 t/m 15. De salarisschalen per 1-1-2022 behorend bij de CAO Kinderopvang 2021-2022. Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix. Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 ... Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Daarnaast zijn de volgende loonafspraken gemaakt: • De salarissen en salarisschalen worden per 1 oktober 2021 structureel verhoogd met 1,5%; • De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd van 8 procent naar 8,33% en bereikt daarmee een volledige 13e maand ... Cao’s Metalektro 2020-2023. Op 14 juli 2021 hebben de vakbonden en werkgevers in de Metalektro een akkoord bereikt. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over diverse onderwerpen. De volledige tekst van het akkoord kunt u hier lezen (and the translation in E nglish can be found here). Dit akkoord wordt gebruikt als basis voor de nieuwe cao ... May 23, 2016 · 04-02-2019 Principeakkoord CAO Metalektro 2018-2020. 31-05-2018 Eindbod CAO Metalektro 2018-2021. 15-07-2016 AVV CAO Metalektro 2016-2018. 23-05-2016 Nieuwe tekst CAO Metalektro 2015-2018. 11-02-2016 Principeakkoord CAO Metalektro 2015-2018. 24-12-2015 Stakingsmelding: Metalektro, regio Nijmegen. 19-03-2014 AVV CAO Metalektro 2014-2016. Eenmalige uitkering van 2,3 procent van het salaris van 1 december 2020 t/m 30 juni 2021. 01-07-2021: 2,3 procent salarisverhoging. 01-02-2022: 3 procent salarisverhoging. Documenten. De tekst van de CAO metalektro 2013 - 2015 is in te zien op de website van de ROM ( mirror)Cao's Metalektro 2020-2023. Op 14 juli 2021 hebben de vakbonden en werkgevers in de Metalektro een akkoord bereikt. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over diverse onderwerpen. De volledige tekst van het akkoord kunt u hier lezen (and the translation in E nglish can be found here).. Dit akkoord wordt gebruikt als basis voor de nieuwe cao-teksten.Na maandenlang onderhandelen is er vrijdag 1 februari eindelijk een principeakkoord bereikt in de cao Metalektro. Naast een loonsverhoging van in totaal 8,14% wordt er flink geïnvesteerd in het ‘fit for the job’ houden van medewerkers, door een aanvalsplan opleiding en ontwikkeling én in te zetten op duurzame inzetbaarheid. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Bijlage A van de aanvullende cao SAO 205 Cao Metalektro: Arbeidsmarkt en Opleiding (A+O) 2019/2021 208 Inleiding 209 1. Uitvoering van de cao 210 1.1 Cao A+O, A+O Metalektro en ROM 210 2. Premieheffing 211 2.1 Werkgeversbijdrage211 2.2 Voorschot 211 2.3 Informatieplicht 211 2.4 Te laat of niet betalen 211 3. Over deze cao 212HEAR/DARE Applicants Reminded To Apply To CAO By 1 February Deadline The Central Applications Office (CAO) Has Called On Restricted-category Applicants, For Example Mature Applicants Or Applicants Applying For HEAR Or DARE Schemes, To Submit Their CAO Applications By The 1 February At 5:15pm. Mar 1th, 2021. Aug 12, 2021 · CAO's & Organisaties. Hoveniersbedrijf. Gepubliceerd op 2021-08-12. februari 2021. De partijen bij de cao Hoveniersbedrijf hebben op 15 juli een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij. Sep 01, 2008 · de metalektro CAO | Werk, Geldzaken & Recht (WGR) - forum.fok.nl. WGR Werk, Geldzaken & Recht. Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, hypotheken, spaarloonregelingen, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus. actieve topics nieuwe topics. Per 1 juli 2021 levert dat de volgende aanpassingen op ten opzichte van de versie van de CAO Rijk 2020 (II) met wijzigingen per 31 december 2020 en indexaties per 1 januari 2021. § 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 juli 2020 Het wettelijk minimumloon (WML) wordt € 1.701,00 per maand met ingang van 1 juli 2021 (Stcrt. 2021, 21343